Położnictwo

Konsultacja położnicza

180 – 300 zł

Konsultacja perinatologiczna

250 zł

Podgląd USG ciąży podczas wizyty (bez opisu badania)

80 zł

Wizyta lekarska z USG wczesnej ciąży przed 10 tyg (z opisem badania)

350 – 400 zł

Wizyta lekarska z USG ciąży po 11 tygodniu (z opisem badania)

450 – 500 zł

USG ciąży w 11,0-13,6 tygodniu wg wytycznych FMF, z oceną ryzyka aberracji chromosomowej u płodu

320 – 380 zł

Test PAPP-A z oceną ryzyka wg FMF

300 zł + cena USG

Rozszerzenie testu PAPP-A o badanie PlGF

200 zł

USG ciąży po 14 tygodniu z badaniem 3D i 4D

300 – 380 zł

USG ciąży mnogiej po 11 tygodniu

(wymagany dłuższy czas badania – prosimy informować rejestrację o ciąży bliźniaczej)

każdy płód dodatkowo 150 zł

Posiew z kanału szyjki lub pochwy (bakterie tlenowe, beztlenowe i grzyby) w trakcie wizyty

150 zł

Posiew z kanału szyjki lub pochwy (bakterie tlenowe, beztlenowe i grzyby) poza wizytą

170 zł

Posiew w kierunku paciorkowca (GBS)

70 zł

Założenie pessarium położniczego (cena z pessarium)

380 zł

Test Panorama

2500 zł

Test Panorama+zespół delecji 22q11.2

2600 zł

Test Panorama+panel mikrodelecji

2800 zł

Test Harmony

2500 zł

Test SANCO

2500 zł

Test SANCO z oceną czynnika RhD płodu

2800 zł

Test SANCO PLUS (z panelem mikrodelecji)

2900 zł

Test SANCO PLUS z oceną czynnika RhD płodu

3200 zł

SANCO Test RhD (nieinwazyjna ocena czynnika RhD u płodu)

400 zł

Podanie Immunoglobuliny anty-D domięśniowo (lek własny pacjentki)

30 zł

Przedłużenie recepty

(tylko dla stałych pacjentek, za zgodą lekarza)

70 zł