Kontakt

ul. Ateńska 10

03-978 Warszawa (Saska Kępa)

(wejście od ulicy po prawej stronie budynku)

Zapisy telefoniczne:

☎  22 613 11 22

☎  515 09 09 00

lub przez portal: www.znanylekarz.pl

____________________________________________________

Godziny pracy:

Poniedziałek – piątek 8.00 – 21.00

Sobota 8:00 – 15:00

____________________________________________________

Dojazd autobusem: 117, 111, 123, 147

Bezpłatny parking znajduje się na ulicy

____________________________________________________

Numer konta bankowego:

19 1140 2004 0000 3802 7943 6162

Numer BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Numer IBAN: PL19 1140 2004 0000 3802 7943 6162

Masz pytania? Wyślij poniższy formularz – odpowiemy w ciągu 24 godzin.

   

   

  Zasady udzielania świadczeń medycznych w SonoFem:

  1. Wizyty potwierdzamy kilka dni wcześniej telefonicznie lub za pomocą SMS.
  2. W przypadku braku potwierdzenia wizyty przez pacjenta lub braku możliwości skontaktowania się z pacjentem wizyta może zostać anulowana.
  3. Prosimy, aby na pierwszą wizytę zgłosić się 10 minut wcześniej z dowodem osobistym.
  4. W przypadku niestawienia się pacjenta na potwierdzoną wizytę lub odwołania wizyty w dniu planowanej konsultacji konieczne jest wniesienie przedpłaty w formie bezzwrotnego zadatku przed kolejną wizytą (zgodnie z regulaminem organizacyjnym SonoFem Centrum Medyczne). Odwołania wizyt przyjmowane są w czasie pracy rejestracji SonoFem Centrum Medycznego. Informacje e-mail i SMSem o odwołaniu wizyty wysyłane w dni wolne od pracy przyjmowane sa w pierwszym dniu pracującym i tak są traktowane.
  5. Nasi lekarze traktują każdego pacjenta indywidualnie, dlatego czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre wizyty przedłużają się. Prosimy więc, aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na swoją wizytę, uwzględniającą ewentualne opóźnienia. O wystąpieniu opóźnienia informujemy na bieżąco za pomocą SMS. Dziękujemy za wyrozumiałość.
  6. Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.
  7. Dla stałych pacjentów istnieje możliwość odbycia teleporady, której udziela telefonicznie lekarz prowadzący. Lekarz zbiera wywiad z pacjentem, konsultuje wyniki badań, zleca dalsze postępowanie, decyduje o wystawieniu e-recepty lub zwolnienia lekarskiego. Taka porada odbywa się o ustalonej godzinie, po dokonaniu płatności online. Teleporada dotyczy wybranych lekarzy. W celu umówienia się na teleporadę prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
  8. Przed teleporadą pacjenci pierwszorazowi zobowiązani są do wypełnienia kwestionariusza z danymi osobowymi (RODO), który przesyłają zwrotnie drogą mailową prosimy o wcześniejszy kontakt z rejestracją SonoFem.
  9. Nie realizujemy teleporad na zagraniczne numery telefonów.
  10. Przedłużenie recepty (e-recepty) możliwe jest tylko dla stałych pacjentów, po uzgodnieniu tego z lekarzem prowadzącym oraz po dokonaniu płatności online za wystawienie recepty w kwocie 80 zł. Lekarz może odmówić przedłużenia recepty bez odbycia wizyty lekarskiej.
  11. Świadczenia dla dzieci w wieku do lat 16 udzielane są w obecności i za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego. Leczenie pacjentów małoletnich w wieku od 16 do 18 lat wymaga udzielenia zgody zarówno przez pacjenta, jak i przedstawiciela ustawowego.
  12. Działalność lecznicza w obszarze udzielanych świadczeń zdrowotnych, obejmuje również promocję zdrowia w zakresie zwiększania świadomości pacjentów, społeczeństwa poprzez publikację informacji edukacyjnych na profilach: Facebook, Instagram, YouTube, i Tiktok.