Test do diagnostyki endometriozy EndoRNA

Test EndoRNA to nowoczesne badanie genetyczne służące do diagnostyki endometriozy.

Wskazane jest ono u kobiet z podejrzeniem endometriozy, np. w przypadku, gdy pacjentka ma objawy endometriozy, a w badaniach obrazowych, takich jak USG endometriozy czy rezonans magnetyczny nie są widoczne ogniska endometriozy.

Badanie polega na pobraniu tkanek endometrium na drodze zabiegu biopsji endometrium, za pomocą specjalnej kaniuli umieszczanej w jamie macicy.

Próbkę pobiera lekarz ginekolog w drugiej fazie cyklu miesiączkowego, aby uzyskać jak najwięcej diagnostycznego materiału do badania.

Markerem wykorzystanym w teście jest poziom ekspresji genu kodującego białko fukozylotransferazę 4 (FUT4). Ekspresja (mRNA) FUT4 jest znacząco podwyższona w komórkach endometrium pacjentek z endometriozą w porównaniu do endometrium pacjentek zdrowych. Wysoki poziom ekspresji FUT4 koreluje z endometriozą.

Pozytywny wynik testu EndoRNA oznacza podwyższoną ekspresję genu FUT4, co wskazuje na duże prawdopodobieństwo endometriozy.

Negatywny wynik testu EndoRNA wskazuje na niską ekspresję genu FUT4, co pozwala na wykluczenie endometriozy.

Niejednoznaczny wynik testu EndoRNA (względna ekspresja genu FTU4) nie pozwala na jednoznaczne zakwalifikowanie wyniku jako pozytywny lub negatywny.

Pobranie materiału do badania na drodze biopsji endometrium trwa kilka minut. Nie wymaga środków znieczulających i rozszerzenia kanału szyjki macicy. Pacjentka może wrócić do normalnej aktywności.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest:

  • ciąża
  • podejrzenie ciąży
  • stan zapalny narządu rodnego
  • niezdiagnozowane nieprawidłowe krwawienia z narządu rodnego
  • nieodpowiednia faza cyklu miesiączkowego.

Po zabiegu może wystąpić ból w podbrzuszu, plamienie lub krwawienie z dróg rodnych, a także stan zapalny narządu rodnego.

Jak przygotować się do badania:

  • w cyklu, w którym ma być wykonanie badanie nie powinno się współżyć bez zabezpieczenia
  • w przypadku przyjmowania antykoncepcji hormonalnej należy odstawić ją co najmniej miesiąc przed badaniem, aby uzyskać odpowiedni wzrost tkanek endometrium do badania
  • pacjentka powinna posiadać aktualny wynik cytologii szyjki macicy.

Do badania kwalifikuje pacjentkę lekarz ginekolog, po wykluczeniu przeciwwskazań. Badanie jest pobierane w trakcie wizyty ginekologicznej.

Czas oczekiwania na wynik wynosi do 10 dni roboczych.

Koszt badania genetycznego EndoRNA wraz z biopsją endometrium wynosi 2400 zł. Do tego należy doliczyć koszt samej konsultacji lekarskiej z podglądem USG, które jest konieczne do właściwej kwalifikacji pacjentki do zabiegu.

 

Zobacz także:

USG endometriozy