Regulamin

Zasady udzielania świadczeń medycznych w SonoFem:

 1. Wizyty potwierdzamy kilka dni wcześniej telefonicznie lub za pomocą SMS.
 2. W przypadku braku potwierdzenia wizyty przez pacjenta lub braku możliwości skontaktowania się z pacjentem wizyta może zostać anulowana.
 3. Prosimy, aby na pierwszą wizytę zgłosić się 10 minut wcześniej z dowodem osobistym.
 4. W przypadku niestawienia się pacjenta na potwierdzoną wizytę lub odwołania wizyty w dniu planowanej konsultacji konieczne jest wniesienie przedpłaty w formie bezzwrotnego zadatku przed kolejną wizytą (zgodnie z regulaminem organizacyjnym SonoFem Centrum Medyczne).
 5. Nasi lekarze traktują każdego pacjenta indywidualnie, dlatego czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre wizyty przedłużają się. Prosimy więc, aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na swoją wizytę, uwzględniającą ewentualne opóźnienia. O wystąpieniu opóźnienia informujemy na bieżąco za pomocą SMS. Dziękujemy za wyrozumiałość.
 6. Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.
 7. Dla stałych pacjentów istnieje możliwość odbycia teleporady, której udziela telefonicznie lekarz prowadzący. Lekarz zbiera wywiad z pacjentem, konsultuje wyniki badań, zleca dalsze postępowanie, decyduje o wystawieniu e-recepty lub zwolnienia lekarskiego. Taka porada odbywa się o ustalonej godzinie, po dokonaniu płatności online. Teleporada dotyczy wybranych lekarzy. W celu umówienia się na teleporadę prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 8. Przed teleporadą pacjenci pierwszorazowi zobowiązani są do wypełnienia kwestionariusza z danymi osobowymi (RODO), który przesyłają zwrotnie drogą mailową – prosimy o wcześniejszy kontakt z rejestracją SonoFem.
 9. Nie realizujemy teleporad na zagraniczne numery telefonów.
 10. Przedłużenie recepty (e-recepty) możliwe jest tylko dla stałych pacjentów, po uzgodnieniu tego z lekarzem prowadzącym oraz po dokonaniu płatności online za wystawienie recepty w kwocie 80 zł. Lekarz może odmówić przedłużenia recepty bez odbycia wizyty lekarskiej.
 11. Świadczenia dla dzieci w wieku do lat 16 udzielane są w obecności i za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego. Leczenie pacjentów małoletnich w wieku od 16 do 18 lat wymaga udzielenia zgody zarówno przez pacjenta, jak i przedstawiciela ustawowego.