Regulamin - SonoFem Centrum Medyczne

Rejestracja online Formularz kontaktowy 22 613 11 22 515 09 09 00 ul. Ateńska 10, 03-978 Warszawa – Saska Kępa

Regulamin

Zasady udzielania świadczeń medycznych w SonoFem:

1. Wizyty potwierdzamy kilka dni wcześniej telefonicznie lub za pomocą SMS.
2. W przypadku braku potwierdzenia wizyty przez pacjenta lub braku możliwości skontaktowania się z pacjentem wizyta może zostać anulowana.
3. Prosimy, aby na pierwszą wizytę zgłosić się 10 minut wcześniej z dowodem osobistym.
4. W przypadku niestawienia się pacjenta na potwierdzoną wizytę lub odwołania wizyty w dniu planowanej konsultacji konieczne jest wniesienie przedpłaty w formie bezzwrotnego zadatku przed kolejną wizytą (zgodnie z regulaminem organizacyjnym SonoFem Centrum Medyczne).
5. Nasi lekarze traktują każdego pacjenta indywidualnie, dlatego czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre wizyty przedłużają się. Prosimy więc, aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na swoją wizytę, uwzględniającą ewentualne opóźnienia. O wystąpieniu opóźnienia informujemy na bieżąco za pomocą SMS. Dziękujemy za wyrozumiałość.
6. Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.
7. Przedłużenie recepty (e-recepty) możliwe jest tylko dla stałych pacjentów, po uzgodnieniu tego z lekarzem prowadzącym oraz po dokonaniu opłaty za wystawienie recepty (e-recepty) w kwocie 70 zł przelewem na konto bankowe: 19 1140 2004 0000 3802 7943 6162. Lekarz może odmówić przedłużenia recepty (e-recepty) bez odbycia wizyty lekarskiej.
8. Świadczenia dla dzieci w wieku do lat 16 udzielane są w obecności i za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego. Leczenie pacjentów małoletnich w wieku od 16 do 18 lat wymaga udzielenia zgody zarówno przez pacjenta, jak i przedstawiciela ustawowego.
9. Nie udzielamy konsultacji medycznych przez telefon oraz przez e-mail.