Zespół Poradni Laktacyjnej


mgr Weronika Mystkowska, położna, certyfikowany edukator ds. laktacji


mgr Edyta Matuszna-Putko, położna, certyfikowany edukator ds. laktacji