Dr n. med. Luiza Oleszczuk-Modzelewska, położnictwo i ginekologia, ultrasonografia

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pracuje w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, ul. Karowa 2.

Autorka pracy doktorskiej pt: ,,Wpływ zmiany kryteriów rozpoznawania cukrzycy ciążowej na wyniki perinatologiczne’’, obronionej na I Wydziale Lekarskim WUM.

Certyfikowany ultrasonolog – posiada certyfikaty badań USG The Fetal Medicine Foundation, sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń z ultrasonografii w położnictwie i ginekologii.

Specjalizuje się w prenatalnej diagnostyce ultrasonograficznej, diagnostyce USG w położnictwie i ginekologii, prowadzeniu ciąży fizjologicznej oraz ciąży wysokiego ryzyka.

Odbyła szkolenia z zakresu chorób szyjki macicy. Posiada certyfikat badań kolposkopowych Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy.

Stypendystka programu naukowego obejmującego szkolenie z zakresu położnictwa i ginekologii w University of Oxford w Wielkiej Brytanii. Uczestniczyła w wymianie naukowej w Barcelonie i Lizbonie.

Współautorka publikacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Członkini Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii (ISUOG).

Przyjmuje: poniedziałek 16.00 – 21.00