Dr n. med. Anna Kubaty, specjalista położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej, ultrasonografista

Specjalista położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 2010 roku rozpoczęła rezydenturę z położnictwa i ginekologii. Egzamin specjalizacyjny zdała w 2018 r, uzyskując nagrodę Okręgowej Izby Lekarskiej za pierwszą lokatę.
Ukończyła studia doktoranckie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych.
W 2023 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Na co dzień pracuje na stanowisku starszego asystenta w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie wykonuje operacje z zakresu ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, a także uczestniczy w operacjach z udziałem robota daVinci.

Konsultuje i prowadzi kobiety ciężarne w trakcie i po leczeniu onkologicznym, jak również pacjentki onkologiczne pragnące zachować płodność.

Odbyła liczne staże krajowe oraz zagraniczne. Regularnie uczestniczy w kursach i szkoleniach organizowanych przez polskie oraz zagraniczne stowarzyszenia, m.in. przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, Fetal Medicine Foundation oraz European Society of Gynaecological Oncology.

Posiada certyfikat Fetal Medicine Foundation oraz Certyfikat Badań Prenatalnych Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.