Dr n. med. Anita Hamela-Olkowska, specjalista położnictwa, ginekologii i perinatologii, ultrasonografista

Ukończyła z wyróżnieniem I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu ultrasonograficznej diagnostyki prenatalnej. Odbyła liczne szkolenia z ultrasonografii w położnictwie i ginekologii oraz echokardiografii płodowej, w tym kurs w The Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King`s College Hospital w Londynie.

Ukończyła specjalizację z perinatologii z wynikiem bardzo dobrym.

Posiada certyfikaty badań USG The Fetal Medicine Foundation, certyfikat przesiewowego badania serca płodu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz  certyfikat The International Ovarian Tumor Analysis (IOTA).

Specjalizuje się w prenatalnej diagnostyce ultrasonograficznej, diagnostyce ciąż mnogich, diagnostyce wad płodu, echokardiografii płodowej, prowadzeniu ciąży fizjologicznej i ciąży wysokiego ryzyka, diagnostyce poronień nawykowych i ultrasonografii ginekologicznej. Współautor publikacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Wykładowca na kursach USG dla lekarzy.

Wykładowca w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Neonatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

Wieloletni pracownik Poradni Kardiologii Prenatalnej w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, ul. Karowa 2.

Posiada uprawnienia do zakładania implantu antykoncepcyjnego Implanon oraz wkładki wewnątrzmacicznej Gynefix.

Kierownik medyczny SonoFem Centrum Medyczne.

Prowadzi profil medyczny na Instagramie: 👉 instagram.com/dr_hamela

Przyjmuje:

  • poniedziałek: 9.00 – 15.00
  • środa: 9.00 – 15.00
  • piątek: 16.00 – 21.00