Elektrokonizacja szyjki macicy (LEEP)

Zabieg elektrokonizacji szyjki macicy (tzw. LEEP – Loop Electrosurgical Excision Procedure) polega na wycięciu fragmentu szyjki macicy za pomocą pętli elektrochirurgicznej znajdującej się pod działaniem prądu o niskim napięciu.

Zabieg wskazany jest u niektórych kobiet z nieprawidłowym wynikiem biopsji szyjki macicy.
Wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, w pierwszej fazie cyklu.

Pobrany w trakcie zabiegu materiał przekazywany jest do badania histopatologicznego, które przeprowadzane jest w certyfikowanym laboratorium patomorfologicznym. Od jego wyniku zależy dalsze leczenie pacjentki.

Jeśli w wyciętym fragmencie szyjki w całości znajduje się nieprawidłowa tkanka, wówczas zabieg ma jednocześnie funkcję terapeutyczną.

Zabieg elektrokonizacji, dzięki skuteczności i małej inwazyjności, jest bardzo ważnym elementem w profilaktyce i leczeniu raka szyjki macicy.

W SonoFem przeprowadzają go ginekolodzy specjalizujący się w chorobach szyjki macicy: dr Joanna Wojciula, dr n. med. Katarzyna Jalinik oraz prof. Andrzej Nowakowski.