Elektrokonizacja szyjki macicy (LEEP)

Zabieg elektrokonizacji szyjki macicy (tzw. LEEP – Loop Electrosurgical Excision Procedure) polega na wycięciu fragmentu szyjki macicy za pomocą pętli elektrochirurgicznej znajdującej się pod działaniem prądu o niskim napięciu.

Zabieg wskazany jest u pacjentek z nieprawidłowym wynikiem cytologii, kolposkopii lub biopsji szyjki macicy.
Wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, w pierwszej fazie cyklu.

Pobrany w trakcie zabiegu materiał przekazywany jest do badania histopatologicznego. Od jego wyniku zależy dalsze leczenie pacjentki.
Jeśli w wyciętym fragmencie szyjki w całości znajduje się nieprawidłowa tkanka, wówczas zabieg ma jednocześnie funkcję terapeutyczną.

Zabieg elektrokonizacji, dzięki skuteczności i małej inwazyjności, jest bardzo ważnym elementem w profilaktyce i leczeniu raka szyjki macicy.

W SonoFem przeprowadzają go dr Joanna Wojciula oraz prof. Andrzej Nowakowski, specjalizujący się w chorobach szyjki macicy.