Poznaj skróty stosowane w badaniu USG ciąży

Badanie USG jest jedno z najważniejszych badań diagnostycznych w ciąży. W opisie badania USG płodu zawarte są skróty stosowane w nomenklaturze medycznej, które nie każdemu przyszłemu rodzicowi są znane.

W tym artykule znajdziecie wyjaśnienie najczęściej używanych skrótów stosowanych w badaniu USG ciąży. Większość z nich pochodzi z języka angielskiego.

USG wczesnej ciąży do 10 tygodnia:

 • CRL (crown-rump length) – długość ciemieniowo-siedzeniowa, od główki do pośladków płodu
 • GS (gestational sac) – wielkość pęcherzyka ciążowego
 • FHR (fetal heart rate) – szybkość rytmu serca płodu
 • YS (yolk salc) – pęcherzyk żółtkowy

USG I trymestru w 11,0 a 13,6  tygodniu ciąży:

 • CRL (crown-rump length) – długość ciemieniowo-siedzeniowa
 • BPD (biparietal diameter) – wymiar dwuciemieniowy główki
 • FHR (fetal heart rate) – szybkość rytmu serca płodu
 • NT (nuchal translucency) – przezierność karkowa
 • NB (nasal bone) – kość nosowa
 • TV (tricuspid valve) – przepływ przez zastawkę trójdzielną
 • DV (ductus venosus) – przepływ w przewodzie żylnym

USG II i III trymestru:

 • BPD (biparietal diameter) – wymiar dwuciemieniowy główki
 • OFD (occipitofrontal diameter) – wymiar potyliczno-czołowy
 • HC (head circumference) – obwód główki
 • AC (abdominal circumference) – obwód brzuszka
 • FL (femur lenght) – długość kości udowej
 • HL (humerus lenght) – długość kości ramiennej
 • Cereb (cerebellum) – wymiar poprzeczny móżdżku
 • CM (cisterna magna) – zbiornik wielki móżdżku
 • Vp (posterior ventricle) – szerokość komory bocznej mózgu
 • NF (nuchal fold) – fałd karku
 • 3VV (three-vessel view) – obraz trzech naczyń w śródpiersiu
 • 3VT (three-vessel and trachea view) – obraz trzech naczyń w śródpiersiu i tchawicy
 • EFW (estimated fetal weight) – szacunkowa masa płodu
 • AFI (amniotic fluid index) – wskaźnik płynu owodniowego
 • UA (umbilical artery) – tętnica pępowinowa
 • MCA (middle cerebral artery) – tętnica środkowa mózgu
 • DV (ductus venosus) – przewód żylny
 • UtA (uterine artery) – tętnica maciczna
 • PI (pulsatility index) – wskaźnik pulsacji naczyniowej

Inne stosowane skróty:

 • OM – data ostatniej miesiączki
 • TP – termin porodu
 • GA (gestational age) – wiek ciąży według ostatniej miesiączki
 • LMP (last menstrual period) – data ostatniej miesiączki
 • EDD (expected date of delivery) – termin porodu
 • AUA (average ultrasound age) – wiek ciąży według pomiarów USG.

autor: Marta Makos, położna