Co oznaczają skróty na wyniku cytologii szyjki macicy?

Wynik badania cytologicznego szyjki macicy nie zawsze jest zrozumiały dla pacjentki.

I choć interpretację tego wyniku powinien przeprowadzić lekarz ginekolog, to kobiety często szukają informacji na temat skrótów zawartych w wynikach cytologii.

Poniżej podaję opis najczęściej stosowanych skrótów:

NILM

(negative for intraepithelial lesion or malignancy)

wynik ujemny pod względem zmian śródnabłonkowych lub raka, czyli wynik prawidłowy

ASC-US

(atypical squamous cells of undetermined significance)

nieprawidłowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego o nieokreślonym znaczeniu

ASC-H

(atypical squamous cells, cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesions)

nieprawidłowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego, nie można wykluczyć

zmian śródnabłonkowych dużego stopnia

LSIL

(low-grade squamous intraepithelial lesion)

zmiana śródnabłonkowa małego stopnia

HSIL

(high-grade squamous intraepithelial lesion)

zmiana śródnabłonkowa dużego stopnia

AGC

(atypical glandular cells)

nieprawidłowe komórki nabłonka gruczołowego

CIS

(carcinoma in situ)

rak płaskonabłonkowy w początkowej postaci

AIS

(adenocarcinoma in situ)

rak gruczołowy w początkowej postaci

CIN 1

(cervical intraepithelial neoplasia)

śródnabłonkowa neoplazja małego stopnia

CIN 2

śródnabłonkowa neoplazja średniego stopnia

CIN 3

śródnabłonkowa neoplazja dużego stopnia.

Warto przypomnieć, że w ocenie wyniku badania cytologicznego przez wiele lat stosowano skalę Papanicolaou, w której określano grupy cytologiczne od 1 do 5.

Obecnie zastąpiono ją dokładniejszą, opisową klasyfikacją, tzw. systemem Bethesda. Skróty z tego systemu znajdziecie w karuzeli.

Badanie cytologiczne polega na pobraniu specjalną szczoteczką z okolicy ujścia zewnętrznego szyjki macicy komórek nabłonka wielowarstwowego płaskiego, a z wnętrza kanału szyjki komórek nabłonka gruczołowego.

Należy pamiętać, że w większości przypadków nieprawidłowy wynik cytologii nie oznacza od razu, że kobieta ma raka szyjki macicy.

Taki wynik może być wskazaniem do badania kolposkopowego szyjki macicy, czyli obejrzenia tego narządu w powiększeniu. Na podstawie wyglądu szyjki macicy lekarz wykonujący kolposkopię decyduje o ewentualnym pobraniu wycinków z szyjki macicy.

Dopiero badanie histopatologiczne pobranego materiału pozwala jednoznacznie ocenić, z jakim typem zmian mamy do czynienia.

Na tej podstawie lekarz ginekolog podejmuje decyzję o dalszym leczeniu pacjentki.

 

autor: dr Joanna Wojciula