TELEPORADA (porada telefoniczna)

Teleporada endokrynologiczna

– dr Luiza Napiórkowska

350 zł

Teleporada diabetologiczna

– dr Luiza Napiórkowska

350 zł

Teleporada endokrynologiczna

– dr Marcin Wrona (tylko stałe pacjentki)

200 zł

Teleporada ginekologiczna

– prof. Andrzej Nowakowski

250 zł

Teleporada ginekologiczna

– dr Marcin Wrona (tylko stałe pacjentki), dr Anita Hamela-Olkowska, dr Joanna Jacko

200 zł

Teleporada ginekologiczna

– dr Nikola Niewęgłowska

170 zł

Teleporada ginekologiczna

– dr Agnieszka Jodzis, dr Anna Kamińska, dr Ewelina Orzeł, dr Dorota Dróżdż

150 zł

Przedłużenie e-recepty (tylko dla stałych pacjentów)

70 zł