Badania laboratoryjne

BADANIE NIETOLERANCJI POKARMOWYCH

Nazwa badania Cena w zł
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
Morfologia krwi (pełna) 17
Mocz – badanie ogólne 15
OB 12
Rozmaz krwi (manualnie) 15
PT (INR) 15
APTT 15
Fibrynogen 18
D-dimer, ilościowo 40
Glukoza 15
Elektrolity 20
Sód 12
Potas 12
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 36
Cholesterol całkowity 10
Cholesterol HDL 10
Cholesterol LDL 10
Trójglicerydy 10
Próby wątrobowe (Alat, Aspat, ALP, Bil, GGTP) 40
Alat 15
Aspat 15
Fosfataza zasadowa (ALP) 15
Bilirubina całkowita 15
Bilirubina związana 15
Bilirubina wolna 15
GGTP 15
Cholinoesteraza 15
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 15
Lipaza 15
Amylaza 15
Mocznik 15
Kreatynina 15
Klirens kreatyniny 17
Kwas moczowy 15
Białko całkowite 15
Albumina 15
Proteinogram 25
Żelazo 15
Ferrytyna 27
Wapń całkowity 12
Wapń zjonizowany 25
Chlorki 12
Fosfor nieorganiczny 12
Magnez 12
Białko w dobowej zbiórce moczu 15
SEROLOGIA
Grupa krwi 45
Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 oznaczenia) 88
Przeciwciała odpornościowe 32
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
TSH 30
FT4 30
FT3 30
T4 30
T3 30
anty-TPO 45
anty-TG 45
Przeciwciała przeciw receptorom TSH 175
Tyreoglobulina 45
Odwrotna trójjodotyronina (rT3) 160
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
FSH 30
LH 30
Estradiol 30
Progesteron 30
Prolaktyna 30
Beta-HCG całkowita 35
HCG wolna podjednostka beta 50
Test PAPP-A (plus cena badania USG) 300
PlGF (łożyskowy ludzki czynnik wzrostu) 200
Estriol wolny 35
DHEA SO4 35
DHEA 42
Androstendion 38
Testosteron 32
Testosteron wolny 52
Dihydrotestosteron (DHT) 108
SHBG 38
17-hydroksyprogesteron 40
Kariotyp, badanie cytogenetyczne 430
Biocenoza pochwy 60
Cytologia ginekologiczna na wizycie 60
Cytologia ginekologiczna poza wizytą 80
Cytologia cienkowarstwowa LBC na wizycie 90
Cytologia cienkowarstwowa LBC poza wizytą 110
AMH 160
Inhibina B 150
Inhibina A 190
Makroprolaktyna 95
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
Test obciążenia glukozą OGTT (3pkt, 75g, 0, 1h i 2h) NIE WYKONUJEMY
Test obciążenia glukozą OGTT (2pkt, 75g, 0 i 2h) NIE WYKONUJEMY
Insulina – po obciążeniu (3pkt., 75g, 0, 1h i 2h) NIE WYKONUJEMY
Hemoglobina glikowana 35
Fruktozamina 65
Insulina 35
C-peptyd 38
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
Parathormon 37
Kalcytonina 35
Osteokalcyna 50
Fosfataza kwaśna 20
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 35
Witamina D3 metabolit 25(OH)D3 72
INNE HORMONY I METABOLITY
ACTH 38
Kortyzol 35
Aldosteron 40
Aldosteron w DZM 55
Aktywność reninowa osocza (ARO) 95
Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) 110
Hormon wzrostu 36
DIAGNOSTYKA ANEMII
Transferyna 35
Witamina B12 35
Kwas foliowy 35
Erytropoetyna 37
TIBC 20
UIBC 20
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
ROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) 150
HE4 90
PSA całkowity 34
PSA wolny 40
CEA 35
AFP 36
CA 125 36
CA 15-3 37
CA 19-9 36
Beta-2-mikroglobulina 50
BRCA 1 met. PCR 250
BRCA 2 met PCR 210
PALB2 met. biologii molekularnej 250
Pakiet BRCA1, BRCA2 met. biologii molekularnej 450
Pakiet BRCA1, BRCA2, PALB2 met. biologii molekularnej 650
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
Czas trombinowy 30
Czynnik von Willebranda 85
Czynnik von Willebranda – antygen 175
Antytrombina III, aktywność 45
Białko C aktywność 65
Oporność na aktywne białko C 80
Białko S wolne 65
Mutacja czynnika V Leiden (met. PCR) 200
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny (met. PCR) 200
Mutacja w genie MTHFR (met. PCR) 230
FDP – produkty degradacji fibrynogenu 55
Nadkrzepliwość wrodzona (mutacja czynnika V Leiden+mutacja 20210 G-A genu protrombiny) 360
INFEKCJE
HBs antygen 30
HBs przeciwciała 35
HCV przeciwciała 40
HIV Ag/Ab (Combo) 40
Pc. anty Treponema pallidum (Kiła) 30
Toksoplazmoza IgG 40
Toksoplazmoza IgM 40
Toksoplazmoza IgG awidność 80
Różyczka (Rubella virus) IgG 40
Różyczka (Rubella virus) IgM 40
CMV (Cytomegalovirus) IgG 40
CMV (Cytomegalovirus) IgM 40
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność 70
HSV (Herpes simplex virus) IgG 55
HSV (Herpes simplex virus) IgM 55
Mycoplazma genitalium met. PCR 190
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 150
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met. PCR, jakościowo 170
Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 150
HPV DNA 14 typów 200
HPV DNA 37 typów 290
HPV mRNA (Human papilomavirus) met. PCR 320
MIKROBIOLOGIA
Badania bakteriologiczne
Mocz posiew (bad. bakter.) 35
Wymaz z gardła (bad. bakter.) 45
Wymaz z nosa (bad. bakter.) 45
Wymaz z ucha (bad. bakter.) 45
Wymaz z worka spojówkowego (bad. bakter.) 45
Wymaz z pochwy (bad.bakter.) 60
Wymaz z kanału szyjki macicy (bad.bakter.) 60
Nasienie posiew (bad. bakter.) 45
Wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 60
Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 60
Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 60
Wymaz z rany (bad. bakter.) 50
Kał posiew (bad. bakter.) 60
Wymaz z kanału szyjki macicy/cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp 150
Wymaz z kanału szyjki macicy/cewki moczowej w kierunku Chlamydia trachomatis 130
Badania mykologiczne w kierunku grzybów drożdżopodobnych
Mocz posiew (bad. mykol.) 45
Kał posiew (bad. mykol.) 45
Wymaz z gardła (bad. mykol.) 45
Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) 45
Wymaz z pochwy (bad. mykol.) 60
Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) 60
Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.) 50
Nasienie posiew (bad. mykol.) 60
Wymaz z rany (bad. mykol.) 45
Badania w kierunku bakterii beztlenowych
Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.) 55
Wymaz z ucha beztlenowo (bad. bakter.) 55
Wymaz z przetoki beztlenowo (bad. bakter.) 55
Wymaz z pochwy lub szyjki macicy 60
PAKIETY BADAŃ
POSIEW z pochwy lub kanału szyjki – bakterie tlenowe, beztlenowe, grzyby – PAKIET 140
Panel infekcji urogenitalnych (Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma)

250

Panel infekcji urogenitalnych (Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma) + HPV 14 typów

340

Panel infekcji urogenitalnych (Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma) + HPV 37 typów

390